Adrie van der Zwan - Groenenboom Uitvaartbegeleiding

Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!

Afscheid nemen bestaat niet...
Maar als dat wel moet gebeuren, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk doen.

Jarenlang heb ik gewerkt in de uitvaartzorg. Vanuit deze ervaring heb ik mijn eigen werkwijze en visie ontwikkeld. Dit heeft mij doen besluiten om voor mezelf te beginnen als uitvaartbegeleider. Hierbij kan ik op een informele, persoonlijke manier te werk gaan en staan de wensen van de familie of nabestaanden centraal.

Vaak komt een overlijden onverwachts, in een korte periode moeten er veel belangrijke beslissingen genomen worden. Dit roept veel vragen op. Om een uitvaart uit te voeren die zoveel mogelijk passend is bij het leven dat de overledene leidde, is een goede begeleiding van belang.

Het is ook mogelijk om voor het overlijden met u een gesprek te hebben om één en ander vast te leggen.